Privacy Statement COLOURS+ B.V.

COLOURS+ B.V., gevestigd aan Rivium Quadrant 75-5 2909 LC Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In de rest van deze statement en op onze uitingen gebruiken we ook de naam COLOURS+ om deze juridische entiteit aan te geven.

Contactgegevens:

COLOURS+ B.V.
Rivium Quadrant 75-5
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland

Telefoon: +31 10 2661106
E-mail: info@colours.plus
Website: https://www.colours.plus/
Kamer van Koophandel: 78722829

Roland Driesen is de Functionaris Gegevensbescherming van COLOURS+ Hij is te bereiken via dpo@colours.plus

Persoonsgegevens die wij verwerken
COLOURS+ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of in gesprek
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en in ons Learning Management Systeem

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo@colours.plus, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
COLOURS+ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • COLOURS+ analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming
COLOURS+ neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van COLOURS+) tussen zit. COLOURS+ gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Insights Discovery en eigen maatwerk voor het meten van de persoonlijke voorkeuren van deelnemers aan workshops.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
COLOURS+ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Personalia > 10 jaar na de laatste interactie > Om oud-deelnemers en -klanten goed te kunnen bedienen
 • Adres > 7 jaar na de laatste factuur > Om te voldoen aan de eisen aan een financiële administratie
 • Insights Profielen > Tot verzoek tot verwijdering > Om oud-deelnemers van hun profiel te kunnen voorzien

Delen van persoonsgegevens met derden
COLOURS+ deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. COLOURS+ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt COLOURS+ jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met de volgende derden heeft COLOURS+ een verwerkingsovereenkomst en delen wij gegevens:
 • Payment provider: STRIPE INC - 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, United States of America.
 • Insights products: Insights Learning and Development Limited - Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, Angus, Scotland.
 • Collaboration platform: ZOHO CORPORATION PVT LTD. incorporated - Estancia IT Park, Plot No. 140 & 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India.
 • Collaboration Consultancy: SILVERSIDE B.V. - Rivium Quadrant 75-5, 2909LC, Capelle aan den IJssel, The Netherlands.
 • Learning Management Systeem: MOODLE PTY LTD - PO Box 303, West Perth WA 6872, Australia.
 • Learning Management Consultancy: AVETICA B.V. - Sportlaan 3D, 3299 XG Maasdam, The Netherlands.
 • Hosting: TRUE B.V. - Keienbergweg 100, 1101 GH Amsterdam, The Netherlands.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door COLOURS+ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dpo@colours.plus Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . COLOURS+ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
COLOURS+ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dpo@colours.plus

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
COLOURS+ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. COLOURS+ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

This website uses cookies. We use cookies to personalise content, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Your consent applies to the following domains: www.colours.plus